Τοποθετημένα στο κανάλι του φαρμακείου και καθοδηγούμενα από το motto Science You Can Trust, το οποίο μεταφέρει την επιστημονικά υποστηριζόμενη αποτελεσματικότητα και μοναδικότητα των προϊόντων, τα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας της Leriva Pharma βοηθούν τους καταναλωτές να βελτιώσουν την υγεία τους και να ενισχύσουν την προσωπική τους ευεξία.

Τα συμπληρώματα διατροφής της σειράς Immuvit παράγονται είτε εσωτερικά, είτε προκύπτουν από εισαγωγές, συμφωνίες εκπροσώπησης ξένων οίκων ή συμφωνίες διανομής ξένων οίκων. Τα προϊόντα αξιολογούνται, αναπτύσσονται και επιλέγονται με βάση την επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής στις διαδικασίες διαμόρφωσης, εξαγωγής και παραγωγής.
Η δέσμευση ευθύνης της Leriva Pharma αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής μας ως οργανισμό.

Σκοπός μας είναι η διάθεση στην αγορά προϊόντων, τα οποία βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των Επαγγελματιών Υγείας, προάγουν την ευημερία του καταναλωτικού κοινού, προσδίδοντας σε αυτό προστιθέμενη αξία. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να διατηρούμε την επιχειρηματική μας δράση επωφελή όχι μόνο για τους εταίρους μας, αλλά και για την κοινωνία ως σύνολο.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδης αρχή που διέπει τον τρόπο με τον οποίο η Leriva Pharma δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.